Publicat pe

Insecticide Agricole – Cum functioneaza si detalii compozitie

Insecticide Agricole – Cum functioneaza si detalii compozitie

 

      Produsele chimice pentru protecţia plantelor, sunt substanţe şi amestecuri, folosite pentru distrugerea dăunătorilor şi agenţilor patogeni, fiind alcătuite de regulă din una sau mai multe substanţe active. Clasificarea produselor se poate face după mai multe criterii şi anume: după grupele de dăunători împotriva cărora se utilizează, după grupa chimică din care fac parte, după modul de acţiune, după starea lor fizică etc.

          Din punct de vedere al grupei dăunătorilor care se combat, avem următoarele grupe de insecticide:

 • insecticide, folosite în combaterea insectelor;
 • acaricide, folosite în combaterea acarienilor;
 • nematocide, folosite în combaterea nematozilor;
 • moluscocide, folosite în comabterea melcilor (gasteropodelor);
 • raticide (rodenticide), folosite pentru combaterea rozătoarelor;
 • substanţe repelente, folosite pentru îndepărtarea unor specii dăunătoare, pentru care este interzisă folosirea de produse toxice (ciori, iepuri, etc.);

După grupa chimică din care fac parte avem:

 • insecticide anorganice;
 • Insecticide de origine vegetală;
 • insecticide organice de sinteză;
 • insecticide biologice;

După modul de acţiune, insecticidele se clasifică în:

 • insecticide de ingestie, care pătrund în organism pe cale bucală, o dată cu hrana, acţionând prin intermediul tubului digestiv;
 • insecticide de contact, care acţionează prin atingerea directă a insectei cu produsul respectiv;
 • insecticide gazoase (fumigante), care pătrund în organismul insectei prin căile respiratorii, sub formă de gaze, vapori sau aerosoli.În funcţie de toxicitate, pesticidele se împart în:
 • T+  – foarte toxic,

 • T   – toxic;
 • Xn – iritante;
 • Xi  – fără clasificare de periculozitate.

Insecticide anorganice

    Compuşii arsenului: arseniatul de Ca, arseniatul de Pb, acetoarseniatul de Cu (verde de Paris), arsenitul de Na, sunt produse deosebit de toxice. Au fost folosite frecvent în trecut, pentru cimbaterea rozătoarelor, coropişniţei, în prezent fiind interzisă utilizarea lor.

    Polisulfura de bariu este un amestec de sulfură de Ba cu sulf măcinat, care se prezintă sub formă de pulbere de culoare cenuşie – verzuie, cu un miros neplăcut. Are atât efect insecto – acaricid cât şi efect fungicid. Se folseşte iarna, la tratamentele în livezi (6 – 8%) şi în cursul perioadei de vegetaţie (0,8 – 1%), împotriva păduchilor ţestoşi, afidelor, purecilor meliferi (Psylla), acarienilor precum şi împotriva unor agenţi patogeni specifici: făinare (genurile Podosphaera, Sphaerotheca), rapăn (Venturia sp.) etc.

    Polisulfura de calciu (zeama sulfo – calcică) se prezintă ca un lichid de culoare portocalie, până la roşu – vişiniu, cu un miros puternic de hidrogen sulfurat. Se prepară de regulă la momentul şi locul de utilizare.  Are o bună acţiune fungicidă, insecticidă şi acaricidă, precum şi o toxicitate redusă faţă de om şi animale. Se foloseşte în tratamentele de iarnă (20 – 25 %) şi de vară (2 – 2,5 %), în pomicultură, pentru combaterea speciilor de dăunători şi agenţi patogeni menţionaţi la polisulfura de Ba. Prezintă totuşi dezavantajul că este destul de dificil de preparat, iar păstrarea trebuie făcută în anumite condiţii.

Insecticide de origine vegetală

     Proprietăţile insecticide ale unor specii de plante superioare, ciuperci sunt cunoscute de multă vreme. Unele dintre acestea nu prezintă toxicitate pentru om şi speciile animale folositoare, în aceste cazuri nefiind probleme cu reziduurile. În prezent aceste produse sunt destul de scumpe, dar unii autori consideră că pe viitor acestea vor ocupa un rol major în combaterea dăunătorilor.

Principalii alcaloizi cu acţiune insectcidă sunt:

    Nicotina este un alcaloid din grupa piridinei, care se găseşte în frunzele de tutun (Nicotiana tabacum) şi mahorcă (Nicotiana rustica). Acţiunea insecticidă a nicotinei este cunoscută din anul 1600. Nicotina este foarte toxică pentru insecte, precum şi pentru om şi animalele cu sânge cald. Are o acţiune rapidă, de contact şi de ingestie. La insecte pătrunde prin trahei, apoi ajunge în sistemul nervos central, produce paralizia centrilor nervoşi apoi (locomotori, nutriţie), după care urmează moartea. Nicotina se foloseşte în general în combaterea insectelor care posedă aparat bucal pentru înţepat şu supt (Homoptera, Thysanoptera etc.).

   Anabazina este un alcaloid care se extrage din planta Anabasis aphylla şi se utilizează sub formă de sulfat de anabazină. Se poate folosi împotriva afidelor şi tripşilor. Este foarte toxică pentru om având o utilizare limitată.

   Sabadella este un complex de alacaloizi (veratrina, sabadilina, sabadina şi cevadina), care se găseşte în endospermul, embrionul şi pericarpul seminţelor de Veratrum album.  Se utilizează împotriva muştelor şi a insectelor animalelor de producţie.

   Quassia se extrage din lemnul plantelor Quassia amara şi Pierasma exclesa. Are o toxicitate ridicată faţă de insecte şi este netoxică pentru om, dar fiind foarte scumpă se utilizează limitat.

   Rotenona este un alcaloid care se extrage din rădăcinile plantei Derris eliptica, Lonchocarpus etc.). Are o acţiune puternic insecticidă, fiind practic netoxică pentru om şi animalele cu sânge cald. De asemenea, datorită costului ridicat utilizarea acesteia este limitată.

   Produsele pe bază de piretrină, capătă în prezent o utilizare din ce în ce mai largă. Acestea, se extrag din speciile de plante Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariaefolium, C. Coccineum, C. rosaeum, C. carneum. Proprietăţile insecticide se datoresc existenţei a 4 esteri: piretrina I, piretrina II, cinerina I şi cinerina II.  Insecticidul are o acţiune rapidă şi o toxicitate redusă pentru om şi animale cu sânge cald.

Insecticide organice de sinteză

   Insecticidele organice de sinteză sunt cele mai folosite în prezent, pentru protejarea, culturilor agricole înmpotriva dăunătorilor. Această mare grupă poate fi împărţită în mai multe subgrupe, în funcţie de natura substanţelor active care stau la baza acestor produse pesticide astfel:

 • Insecticide organoclorurate. Cuprind diferite produse, pe bază de hidrocarburi clorurate. Acţionează asupra insectelor prin contact şi ingestie, uneori şi prin respiraţie. Aceste produse prezintă totuşi o serie de dezavantaje majore cum ar fi remanenţa ridicată în sol (peste 6 ani), precum şi posibilitatea de a se acumula în organisme la toate nivelurile trofice, în special la consumatorul final. În prezent, majoritatea substanţelor active din această grupă, au primit interdicţie la utilizare şi comercializare conform normelor UE.
 • Insecticide organofosforice. Insecticidele din această grupă, au avut o foarte mare importanţă în combaterea dăunătorilor datorită unor avantaje cum ar fi: posedă o acţiune insecticidă, uneori acaricidă intensă şi rapidă în doze reduse, au un spectru larg de acţiune, unele produse sunt sistemice, în general se descompun rapid în plante rezultând compuşi netoxici sau slab toxici. Totuşi, aceste produse prezintă şi unele inconveniente cum ar fi: majoritatea au o toxicitate foarte mare pentru om şi animalele cu sânge cald, uneori sunt necesare mai multe tratamente, datorită remanenţei reduse, apar destul de uşor forme forme de rezistenţă (la homoptere, diptere etc.). O parte din substanţele active din această grupă au primit sau vor primi interdicţie la utilizare şi comercializare, conform normelor UE. Dintre substanţele active din această grupă amintim: malation,  dimetoat (Novadim Progres), fenitrotion, diazinon  etc.
 • Insecticide carbamice, sunt esteri ai acidului carbamic şi prezintă o mare toxicitate asupra diferitelor insecte sugătoare şi rozătoare. Prezintă o acţiune rapidă şi de şoc, acţionând asupra sistemului nervos. Unele au o remanenţă mică. În general substanţele active din această grupă prezintă o toxicitate foarte ridicată pentru om şi animalele cu sânge cald. De aceea şi din această grupă o parte din substanţele active, au primit sau vor primi interdicţie de utilizare şi comercializare. Dintre substanţele active din această grupă amintim: metomil (Lannate 90 WS) etc.
 • Piretroizi de sinteză. Sunt produse obţinute sintetic, a căror substanţe active sunt asemănătoare cu a piretroizilor naturali. În general au o remanenţă mai redusă decât alte produse. Acţionează asupra sistemului nervos al insectelor pe cale de contact, ingestie şi respiraţie. Au un spectru larg de acţiune, selectivitate redusă şi pot forma destul de rapid rase rezistente, aşa cum s-a întâmplat cu produsul Decis, în cazul gândacului din Colorado. Unele au şi un efect acaricid (Novadim Progres). Dintre substanţele active din această grupă menţionăm: cipermetrin ( Faster 10 CE), alfacipermetrin ( Fastac 10 EC), lambda cihalotrin ( Karate Zeon ), deltametrin (Decis 25 WG, Decis Expert 100 EC).

 

Discutii despre articol
0 Comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *